7Colores Sauvignon Blanc 2017

Giá bán: 275.000đ 10đ

  • Loại vang: Vang trắng
  • Nồng độ: 12,5% Alc/Vol
  • Vùng trồng nho: Valle Central
  • Giống nho: Sauvignon Blanc
  • Năm sản xuất: 2017
  • Sử dụng thích hợp ở: 8% – 10%