Giordano Appassamento Primitivo 2015

Giá bán: 1.950.000đ 10đ

   

  • Xuất xứ: Rượu Ý
  • Dung tích (ml): 0
  • Nồng độ (%): 15%
  • Phân loại: I.G.P Puglia-
  • Vùng trông nho: Apulicae
  • Giống nho: Primitivo
  • Sử dụng thích hợp ở: 14-18C