Victorino

Giá bán: 1.980đ 1.890đ

    Xuất xứ : Tây Ban Nha

    Loại vang : Vang đỏ

    Độ cồn : 14,5 %

    Giống nho : Tinta de Toro