Almirez

Giá bán: 980đ 890đ

    Xuất xứ : Tây Ban Nha

    Loại vang : Vang đỏ

    Giống nho : Tinta de Toro

    Độ cồn : 14,5 %