7Colores Gran Reserva Muscat 2014

Giá bán: 495.000đ 1.000đ

    • Nồng độ: 13,5% Alc/Vol
    • Vùng trồng nho: Valley del Maipo
    • Giống nho: Cabernet Sauvignon – Muscat
    • Năm sản xuất: 2014
    • Sử dụng thích hợp ở: 16-18 độ C