7Colores Limited Edition 2014

Giá bán: 1.350.000đ 10đ

    • Nồng độ: 14% Vol
    • Vùng trồng nho: Valley del Maipo
    • Giống nho: Cabernet Sauvignon
    • Năm sản xuất: 2014
    • Sử dụng thích hợp ở: 16-18 độ C